Expertise

Motionminds is een boots-on-the-ground business unit die zich focust op 3 elementen: datacaptatie, projectintegratie en communicatie bij uw project. Wij zorgen ervoor dat uw machinepark alle mogelijke data capteert, dat de data geanalyseerd kan worden en hapklaar is voor verschillende partijen. Daarnaast zorgen we dat het machinepark een happy flow kent en alle individuele machines perfect op elkaar afgestemd zijn. Zo maken wij uw productie wendbaar aan de continu veranderende marktomstandigheden.
 • Onafhankelijk advies

  Motionminds biedt onafhankelijk advies op uw maat. Wij vertrekken steeds vanuit de vraagstelling en bekijken wat voor u de beste technische oplossing is. Daarbij houden we rekening met de scope van het project, we bekijken de vooropgezette functionaliteit die behaald moet worden en bekijken hoe we de oplossing kunnen implementeren volgens de nodige opleveringsmodaliteiten.

  Onafhankelijk advies
 • Integratie

  Bij elk project bekijken we hoe mogelijke oplossingen geïntegreerd kunnen worden in het productieproces met het doel om continuïteit te creëren. We streven naar oplossingen die voldoen aan uw specifieke noden om de vooropgezette KPI’s zo efficiënt mogelijk te behalen. We zetten alles in beweging om het productieproces en de planning te optimaliseren door alle machines in het machinepark perfect op elkaar af te stemmen volgens de mogelijkheden alsook de productie af te stemmen op bedrijfsprocessen. Wij kunnen u begeleiden bij de start van een nieuwe machine of machinepark alsook kunnen we u begeleiden bij de ramp-up wanneer u de output moet verhogen. We houden rekening met de bestaande infrastructuur en nutsvoorzieningen.

  Integratie
 • Reverse engineering

  Bij het uitbreiden of updaten van een machinepark kan men ervoor kiezen een substantiële investering te maken door een nieuwe machine aan te kopen, of men kan kijken of er met de huidige machines verder gewerkt kan worden via een retrofit. Hierbij worden huidige machines omgebouwd, conform de wetgeving, voor een nieuwe toepassing. Hierbij wordt rekening gehouden met ROI, de machine wordt geïntegreerd in het huidige bedrijfsproces en machinepark en de juiste data wordt gecapteerd.

  Reverse engineering
 • Internet of Things (IOT)

  Internet of things is een populaire term om apparaten aan te duiden die via internetverbinding data uitwisselen met andere apparaten en systemen. Dit kan op machine-, lijn- of plant-niveau. De data kan in de machine, lokaal of in de cloud opgeslagen worden. Lees er meer over in deze blogpost.

  Internet of Things
 • Industry 4.0

  Bij Motionminds staat industrie 4.0 voor meer dan enkel het plaatsen van sensoren op machines. Binnen de snel evoluerende context van de maakindustrie is data het nieuwe goud. Om hier uw voordeel uit te halen kunnen wij helpen om een efficiënte datastroom op gang te brengen en deze om te vormen in essentiële bedrijfsinformatie. Als onafhankelijke partner helpen wij bij het detecteren van welke date op welke wijze gecapteerd kan worden, hoe deze best verzameld wordt en hoe deze via aangepaste tools op het juiste moment bij de juiste persoon gebracht wordt.

  Industry 4 0
 • OEE

  Overall Equipment Effectiveness is dé standaard voor het meten van de productie. Het identificeert het percentage van productietijd waarbij effectief geproduceerd wordt en tracht dit verder te optimaliseren. Zo worden bottlenecks verholpen, kwaliteit wordt op peil gehouden en onverwachte stops en procesvertragingen worden geëlimineerd. Je leest er alles over in deze blogpost.

  OEE 2
 • HMI scherm

  Frustraties over veel te complexe bedieningsscherm voor uw installatie of machine? Vaak zijn deze voor de operator niet voldoende duidelijk om tijdig en gepast in te grijpen en/of de nodige assistentie in te roepen.

  Motionminds houdt ervan om de sturing van een machine in een complexe productieomgeving eenvoudig te maken voor de operator daarom maken we maximaal gebruik van grafische objecten om een machine aan te sturen.

  Heeft u een machine waarvan u over de broncode beschikt of overweegt u een retrofit? Dan kan Motionminds de installatie voorzien van een begrijpbare HMI voor uw operator.

  Shutterstock 645747736 min
 • Andon

  Andon is een eenvoudig visueel systeem waarbij er automatisch duidelijk gemaakt wordt wat de status van een bepaalde machine of installatie is. Hierbij is de status van alle installaties in één oogopslag zichtbaar waardoor operatoren geen tijd verliezen aan procesopvolging. Lees er meer over op onze blog.

  Andon

Must-read

Eén van de belangrijkste regels binnen Motionminds is dat we verder investeren in onze kennis maar ook die kennis tussen de verschillende members en met onze klanten gaan delen.